Nordic Worming

Matokäyttöinen biomassan kierrätys

icongreen exclamationFakta & Nummer

Varje dag i Finland så slängs användbar biomassa. Det mesta landar i en deponi. De är fula, kostar pengar, producerar gaser (metan, CO2) och när allt är över så kan du bara skörda lera. Det är allt svårt att räkna den exakta summan biomassa som förloras, även de mest optimistiska kalkulationerna har en räckvidd på ett bar dussin hundra ton. Varje dag.

 

Som en modern maskodlingsföretag så uppföder vi den vanliga Europeiska kompostmasken för att producera rik, organisk gödsel också känd som maskgödningsmedel. Återvinning av förslösad biomassa låter oss ta tillbaka resurser som annars skulle ha förlorats. Genom maskens naturliga matning och beteende så reduceras biomassa med 90% i volym och alla andra näringsämnen görs tillgängliga igen för nya skördar.

 Egenskaper av maskgödsel

Maskgödsel och dess derivativ är kända för att vara det rikaste organiska gödsel tillgängligt för hobby trädgårdsmästare och profss. Gämfört med normall matjord, den näringsrika har värden mellan dubbelt så rikt på kalcium och upp till elva gånger koncentrationen av potassium. En anan fördel är att nästan alla näringsämnen (cirka 97%) är direkt tillgängliga för växter.

Flera studier lyckades bevisa de näringsriktiga och jordförbättrande egenskaper som maskgödsel har. Dessutom, om du använder maskte så skyddas dina växter mot både svamp och bakterier.

 Exempel på tillämpling

Det spelar ingen roll om du är en passionerad hobby trädgårdsmästare eller ett pro. Maskgödsel hjälper dig att växa nyttigare, snabbare och med bättre smak!

  • Grönsaks och blomsterodlare kan ge 10 till 20 percent gödsel till sin jord. Förutom den ökade mändgen näringsämnen så håller maskgödselsjord också mer vatten än normal jord. Fröplantor och blad växter snabbare samt stammarna blir tjockare.
  • Bönder kan läggatill solid gödsel på deras mark och efter att ha plogat sp kan de spreja maskte på groddarna. Optimal näring och skydd mot svampar och parasiter ges av maskgödselsjord!
  • Alla buskar och träd kommer att dra nytta om de vattnas med maskodling eller maskte.

 Bra att veta

Till skillnad från industriella gödselsmedel så kan du inte ge förmycket maskgödsel då ingen skada sker som tillexempel kemisk bränning av rotsystemet hoss dina plantor. Och, tackvare den utökande mikrobiologiska aktiviteten (+10 - 20%) så kan plantorna använda mer näringsämnen.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok